А ТАКОЖ ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПО КАНАЛАМ ЗВ’ЯЗКУ У ТОМУ ЧИСЛІ РЕКЛАМНИХ ПОВІДОМЛЕНЬ (далі – Згода)

 1. Сайт — це Інтернет-сайт, доступний за адресою (має доменне ім’я) fastline.studio або його піддоменів.

  Чатбот – це площадка для отримання інформації за допомогою електронного надсилання повідомлень третім особам, які підписались на даний чат шляхом реєстрації та надання свої персональних даних за допомогою використання соціальної мережі «Telegram», здійснення запису на обслуговування тощо. Посилання на Чатбот: t.me/fastline_studio_bot.

  Користувач Сайту та/або Користувач Чатботу (далі за текстом – Користувач)» – особа, яка має доступ до сайту та/або Чатботу, за допомогою мережі Інтернет і використовує даний сайт та/або Чатбот.

  Клієнт – фізична особа (у тому числі: представник фізичної особи, індивідуальний підприємець, представник індивідуального підприємця, керівник або інший уповноважений представник юридичної особи), що знаходиться в договірних відносинах з Компанією і надала свої ПД для обробки в добровільному порядку.

  Надання персональних даних ( надалі за текстом — ПД) — дії, спрямовані на розкриття ПД певній особі або певному колу осіб.

  Суб’єкт – Користувач або Клієнт або контрагент Клієнта, який надав свої ПД Компанії.

  Я, як Користувач Сайту та/або Користувач Чатботу, при заповненні будь-якої заявки, запиту, форми або наданні будь яким іншим способом своїх персональних даних через Чатбот або Сайт або продовжуючи використання Сайту або Чатботу, діючи вільно, своєю волею і в своїх інтересах, а також підтверджуючи свою дієздатність, надаю Товариству з обмеженою відповідальністю “ФАСТ ЛАЙН СТУДІО” (код юридичної особи – 43834341), згоду на обробку своїх персональних даних та отримання інформації по каналам зв’язку у тому числі рекламних повідомлень за допомогою смс повідомлень, месенджерів, соціальних мереж або електронних адрес) та підтверджую те, що ознайомлений (а) з метою обробки персональних даних та правами, наданими мені згідно статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних» (далі – Товариство), з наступними умовами:

  1. Дана Згода дається на обробку персональних даних, як без використання засобів автоматизації, так і з їх використанням.

  Згода дається на обробку наступних моїх персональних даних:

  2.1. прізвище ім’я по-батькові;

  2.2. номери контактних телефонів; адреси електронної пошти та інші надані мною персональні дані.

  Персональні дані не є загальнодоступними.

  Персональні дані збираються з метою:

  – обслуговування запитів, заявок Користувача або Клієнта

  – підтримки зв’язку з користувачем

  – надсилання інформації у тому числі рекламної інформації (повідомлення) через Чатбот або на зазначений користувачем e-mail, номер телефону, поштову адресу, і т.д. в тому числі шляхом відправки рекламних, сервісних та новинних розсилок.

  – надання послуг користувачеві;

  – продажу товарів користувачеві;

  – укладення договору з користувачем і його виконання;

  – встановлення з Користувачам зворотного зв’язку, включаючи напрямок повідомлень, запитів, що стосуються використання сайту або Чатботу, надання послуг, обробка запитів і за-явок від Користувача;

  – визначення місця знаходження Користувача.

  – IP адреси з якого зайшов користувач;

  – інформація з cookies;

  – інформація про браузер (чи іншої програми, яка здійснює доступ до сайту);

  – час доступу до сайту;

  – відвіданих адрес сторінок;

  – реферер (адреса попередньої сторінки).

  Персональні дані можуть знадобитися при:

  – реєстрації запитів, заявок від Користувачів;

  – реєстрації користувачів на Сайті або у Чатботі у зв’язку з наданням ними своїх персональних даних за допомогою цього Сайту або Чатботу;

  – аналізу дій користувача на Сайті або у Чатботі;

  – надсилання (відправка) рекламних і новинних повідомлень, а також для досягнення інших цілей зазначених у п.4 цієї Згоди.

  Підставою для обробки персональних даних є: Закон України “Про захист персональних даних”, інших законів та підзаконних нормативно-правових актів, які регулюють відносини у сфері захисту персональних даних; ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ТА ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ, яка розміщена на Сайті; ця “Згода на збір та обробку персональних даних, а також отримання інформації по каналам зв’язку у тому числі рекламних повідомлень”.

  В ході обробки з персональними даними будуть здійснені наступні дії: збір, запис, систематизація, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зраді-ня), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення.

  Обробка персональних даних може бути припинена за запитом суб’єкта персональних даних.

  Згода може бути відкликано суб’єктом персональних даних або його представником шляхом відправки письмової заяви ТОВ “ФАСТ ЛАЙН СТУДІО” на наступну адресу: Україна, 01043, місто Київ, вулиця Саперне поле, будинок 3, приміщення 344.

  Ця Згода діє весь час до моменту припинення обробки персональних даних.

  Користувач підтверджує, що він приймає умови і ознайомлений із Згодою та ПОЛІТИКОЮ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ТА ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ.